ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

 Η Πράξη κατα την έναρξη της υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» και συνεχίζει με το Περιφεειακό Πρόγραμμα "Αττική 2021-2027" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

 

Στο πλαίσιο της Πράξης παρέχονται σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη. Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει το Κοινωνικό Φαρμακείο είναι άτομα/νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας, κ.λπ.).

 

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Χαλανδρίου βρίσκεται επί της οδού Σολωμού 10 στο Χαλάνδρι και λειτουργεί με σταθερό ωράριο, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 – 17:00.

 

Στόχος της Πράξης είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

 

 Europe_logo  greek_dimokratia  pep_logo  

 logo ESPA gr