Η Κινητή Μονάδα πρωτοβάθμιας υγείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών απαρτίζεται από ομάδα εθελοντών ιατρών, η οποία πραγματοποιεί επισκέψεις στους Ιερούς Ναούς της Αρχιεπισκοπής, για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας, σύμφωνα με ανακοινώσεις τις Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών οι οποίες κοινοποιούνται και στον ιστότοπο του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου Ι.Α.Α .